Berenada a s'Estalella, d'un grup d'estiuejants 
a s'Estanyol.

Dimensions: 1206 x 835

File Type: jpeg

File Size: 94 kB